📍 Spremište tramvaja Remiza

📍 Sadržaj: Okretište i spremište tramvaja Remiza na Trešnjevci