❗ Upute

VIZA je podijeljena na sljedeće elemente: Urbane cjeline (grupirane virtualne mape prema lokacijama), Mikrolokacije (grupirane virtualne mape koje se nalaze na udaljenim dijelovima grada) i Istaknute teme (virtualne mape grupirane prema određenim temama). Možete se kretati iz jedne Urbane cjeline u drugu Urbanu cjelinu unutar mape (klikom na bijele strelice).

Ovo je pet jednostavnih smjernica za istraživanje VIZE (vrijeme čitanja: 2 minute):

  1. Klikom na željenu Urbanu cjelinu odabirete početnu lokaciju s koje ćete krenuti u istraživanje Zagreba
  2. Unutar VIZE krećete se klikom na bijele ili crne strelice koje se nalaze u većini slučajeva na tlu 
  3. Možete se kretati iz jedne Urbane cjeline u drugu jednostavno klikom na bijele ili crne strelice (kako je navedeno u točki 2 ovih uputa)
  4. Kada ste unutar VIZE, ikona mape u donjem lijevom kuputu pokazuje točke gledišta samo Urbane cjeline u kojoj se trenutno nalazite nalazite
  5. Unutar VIZE nalaze se tzv. interaktivni hotspotovi na koje možete kliknuti kako bi:

Klikom na bijele strelice možete se kretati unutar mape ili iz jedne u drugu Urbanu cjelinu

Saznajte više o pojedinoj građevini/spomeniku

Otvorite kartu preko cijelog ekrana (preporuka)

Odredite svoju poziciju unutar mape Urbane cjeline

Poogledajte fotografije s lokacije na kojoj se nalazite (uskoro)

Pogledajte vanjski link na temu lokacije/građevine iz VIZE (uskoro)

Istražite prostor unutar mape

 Saznajte zanimljive činjenice s lokacije (uskoro)

 Pogledajte kako je lokacija s mape izgledala u prošlosti